Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 4
ભારતનું પ્રથમ સાગરીય ખનીજ તેલનું ક્ષેત્ર ક્યાં આવેલું છે ?

અલિયા બેટ
નોરાબેટ
ભડાબેટ
પીરમ બેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 4
IPC - 1860 નું પ્રકરણ - 13 કઇ બાબતો સાથે સંકળાયેલું છે ?

ધર્મ સંબંધી
સિક્કા અને સરકારી સ્ટેમ્પ સંબંધી
તોલ અને માપ સંબંધી
દુષ્પ્રેરણ સંબંધી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 4
નીચે આપેલા ગુજરાતના મહત્વના મહેલો અને સ્થળો પૈકી કઈ જોડ અયોગ્ય છે તે જણાવો.

નવલખા પેલેસ - ગોંડલ
પ્રતાપ વિલાસ પેલેસ - રાજકોટ
લક્ષ્મી નિવાસ પેલેસ - વડોદરા
રણજીત વિલાસ પેલેસ - મોરબી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 4
બંધારણમાં આપણા દેશનો કયા નામે સ્વીકાર થયેલ છે ?

ઈન્ડિયા અને ભારત
ઈન્ડિયા
ઈન્ડિયા એટલે કે ભારત
ભારત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 4
ટીઅર - ગેસનું રાસાયણિક નામ શું છે ?

સિલ્વર બિટાટ્રાયોમાઈડ
સોડીયમ ન્યુક્લિઓટાઈડલ
આલ્ફા ક્લોરોઅસિટોફિંનોન
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP