Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 4
ગાંધીજીએ કઇ લડતને ધર્મયુધ્ધ નામ આપ્યું હતું ?

બારડોલી સત્યાગ્રહ
ચંપારણ સત્યાગ્રહ
અમદાવાદ મિલ સત્યાગ્રહ
ખેડા સત્યાગ્રહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 4
સમવાયીતંત્રનો વિચાર ક્યાંથી લેવાયેલ છે ?

ભારત સરકાર અધિનિયમ 1935
આયર્લેન્ડ
જર્મની
કેનેડા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 4
ભારતીય દંડ સંહિતા મુજબ નીચેનામાંથી કઈ સત્ય હકીકત છે ?

બખેડો જાહેર સુલેહશાંતિ વિરુદ્ધનો ગુનો છે.
ઘરમાં પણ બખેડાનો ગુનો થઈ શકે છે.
ગેરકાયદેસર મંડળીથી જ બખેડાનો ગુનો થઈ શકે.
કોઈપણ વ્યક્તિથી બખેડાનો ગુનો થઈ શકે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 4
ભારતીય ફોજદારી અધિનિયમ મુજબ બેદરકારી અને ઉપેક્ષાથી કોઇનું મૃત્યુ થાય તો કઇ કલમ હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે ?

306
304-અ
304-બ
304

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP