કમ્પ્યુટર (Computer)
એન્ટર કીને બીજા કયાં નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

ફંક્શન કી
નેવીગેશન કી
રીટર્ન કી
નંબર કી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP