GSSSB Accountant / Inspector Exam Paper (25-02-2018) / 113
સ્ટોક અને દેવાદાર પદ્ધતિ મુજબ શાખા ખાતું કયું ગણાય ?

સંયુક્ત ખાતું
ઊપજ-ખર્ચ ખાતું
માલ-મિલકત ખાતું
વ્યક્તિગત ખાતું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB Accountant / Inspector Exam Paper (25-02-2018) / 113
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

આવરણ, આશાવરી, આરબ્ધ, આરોહિણી
આશાવરી, આવરણ, આરોહિણી, આરબ્ધ
આરોહિણી, આરબ્ધ, આશાવરી, આવરણ
આરબ્ધ, આરોહિણી, આવરણ, આશાવરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB Accountant / Inspector Exam Paper (25-02-2018) / 113
ભારતમાં ઓડિટિંગના વ્યવસાયનું નિયમન કરવાના હેતુ માટે કયો કાયદો જરૂરી નથી ?

ધી ઈન્કમટેક્ષ એક્ટ, 1961
ધી ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ્સ એક્ટ, 1949
ઓડિટર જનરલ ઓફ ઈન્ડિયા
ધી કંપનીઝ એકટ, 1956

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP