GSSSB Accountant / Inspector Exam Paper (25-02-2018) / 113
સ્ટોક અને દેવાદાર પદ્ધતિ મુજબ શાખા ખાતું કયું ગણાય ?

ઊપજ-ખર્ચ ખાતું
સંયુક્ત ખાતું
વ્યક્તિગત ખાતું
માલ-મિલકત ખાતું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB Accountant / Inspector Exam Paper (25-02-2018) / 113
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

આશાવરી, આવરણ, આરોહિણી, આરબ્ધ
આરોહિણી, આરબ્ધ, આશાવરી, આવરણ
આવરણ, આશાવરી, આરબ્ધ, આરોહિણી
આરબ્ધ, આરોહિણી, આવરણ, આશાવરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB Accountant / Inspector Exam Paper (25-02-2018) / 113
ભારતમાં ઓડિટિંગના વ્યવસાયનું નિયમન કરવાના હેતુ માટે કયો કાયદો જરૂરી નથી ?

ધી ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ્સ એક્ટ, 1949
ધી કંપનીઝ એકટ, 1956
ઓડિટર જનરલ ઓફ ઈન્ડિયા
ધી ઈન્કમટેક્ષ એક્ટ, 1961

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP