કમ્પ્યુટર (Computer)
એક્સેલમાં નીચે દર્શાવેલ લાક્ષણિકતામાં શેનો સમાવેશ થતો નથી ?

ટેસ્ટ
ગ્રાફિક્સ
ડેટાબેઝ
વર્કસીટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP