કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Excel માં સેલમાં કયા પ્રકારની માહિતી લખી શકાય છે ?

ફક્ત આંકડાકિય
આંકડાકીય, શાબ્દિક તથા સુત્ર
આપેલ તમામ
ફક્ત શાબ્દીક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ડેટા આવતાની સાથે તેના પર પ્રક્રિયા થાય છે તે પ્રક્રિયાને શું કહે છે ?

એક પણ નહીં
Real time
Offline
Batch processing

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP