Talati Practice MCQ Part - 5
ભાવનગરની સ્થાપના કોણે કરી હતી ?

વિભાજી ઠાકોર
સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ
સુરેન્દ્રસિંહજી ગોહિલ
ભાવસિંહજી ગોહિલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 5
ગુજરાતનો વાસ્તવિક સ્થાપક જણાવો.

ઝફરખાન
કુતુબુદ્દીન
અહમદશાહ -૧
તાતરખાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 5
કોહિનૂર હીરો અને મયુરાસન ઈરાન કોણ લઈ ગયું હતું ?

નાદિર શાહ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
મુહમદ શાહ
ફરુખ શિયાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 5
6 માણસો જે સમયમાં 120 બોક્સ બનાવે તો તેટલા જ સમયમાં 200 બોક્સ બનાવવા કેટલા માણસોની જરૂર પડે છે ?

14
8
10
12

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP