કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઈબર ઓપ્ટિક વાયરમાં ડેટાનું વહન કયા સ્વરૂપે થાય છે ?

તરંગ
પ્રકાશ
વિદ્યુત
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ભારતમાં "સુપર કમ્પ્યૂટરના પિતા” તરીકે કોણ જાણીતુ છે ?

વિજય ભાટકર
નારાયણ મૂર્તિ
નંદન નિલેકણી
સામ પિત્રોડા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP