કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઈબર ઓપ્ટિક વાયરમાં ડેટાનું વહન કયા સ્વરૂપે થાય છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
પ્રકાશ
તરંગ
વિદ્યુત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેના પૈકી કઈ જોડી સાચી રીતે જોડાયેલી છે ?

સેમીકન્ટકટર લેઝર – તે લેસર પ્રીન્ટરો અને બારકોડ સ્કેનરોમાં વપરાય છે.
ગેસ લેઝર – એકસાઈમર લેસર તરીકે પણ ઓળખાય છે.
આપેલ તમામ
સોલીડ સ્ટેટ લેઝર – તે CD અને DVD પ્લેયરોમાં વપરાતા લેસર જેવાં છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
URLનું પૂરું નામ જણાવો.

યુનિફોર્મ રિસર્ચ લોકેટર
યુનિવર્સલ રિસર્ચ લોકેટર
યુનિવર્સલ રિસોર્સ લોકેટર
યુનિફોર્મ રિસોર્સ લોકેટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 કયા વ્યુમાં ઘણી બધી સ્લાઈડ નાના નાના કદમાં એક સાથે સ્ક્રીન ઉપર જોવા મળે છે ?

આઉટલાઈન
સ્લાઈડ સોર્ટર
નોટસ પોઈજ
સ્લાઈડ શો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP