કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક આમાંથી કઇ વિશેષતા ધરાવે છે ?

રિસોર્સ શેરીંગ
આપેલ તમામ
કિંમતમાં ફાયદા
વિશ્વસનીયતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં કયો વ્યુ નથી ?

આમાંથી એક પણ નહિ
માસ્ટર વ્યું
સ્લાઈડ વ્યું
નોટ પેઈજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ડેટા આવતાની સાથે તેના પર પ્રક્રિયા થાય છે તે પ્રક્રિયાને શું કહે છે ?

એક પણ નહીં
Batch processing
Offline
Real time

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP