કમ્પ્યુટર (Computer)
સૌપ્રથમ વેબબ્રાઉઝરની રચના કોણે કરી હતી ?

બિલ ગેટ્સ
સમ્યોર પર્પેટ
રિચાર્ડ સ્ટોલમેન
ટીમ બર્નર્સ લી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
પાવરફૂલ સ્પેડ શીટ સોફ્ટવેર તરીકે કઈ એપ્લીકેશન જાણીતી છે ?

વર્ડસ્ટાર
લોટસ
માઈક્રોસોફ્ટ એક્સેલ
QPRO

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP