કમ્પ્યુટર (Computer)
એક્સેલમાં નીચે દર્શાવેલ લાક્ષણિકતામાં શેનો સમાવેશ થતો નથી ?

ગ્રાફિક્સ
ડેટાબેઝ
ટેસ્ટ
વર્કસીટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઇનપુટ ડિવાઇસ તરીકે કોનો સમાવેશ કરી શકાય ?

પ્રોજેક્ટ
ટ્રેક બોલ
પ્રિન્ટર
મોનીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP