કમ્પ્યુટર (Computer)
એક્સેલમાં નીચે દર્શાવેલ લાક્ષણિકતામાં શેનો સમાવેશ થતો નથી ?

વર્કસીટ
ટેસ્ટ
ગ્રાફિક્સ
ડેટાબેઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઇક્રોસોફ્ટના સ્થાપક નું નામ જણાવો ?

પીટર
આપેલ એક પણ નહી
લેરી પેજ
બીલ ગેસ્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ATM સ્વાઈપ મશીનમાં કયું કી બોર્ડ હોય છે ?

એક પણ નહીં
આલ્ફાન્યૂમેરિક
પીનપેડ
ન્યુમેરિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
'M.S.Outlook'........

એક જાતનો સ્પ્રેડશીટ સોફ્ટવેર છે
એન્ટીવાયરલ સોફ્ટવેર છે
મોટેભાગે ઇમેલ માટે વપરાતી એપ્લિકેશન છે
એક હાર્ડવેર છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP