ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'સંશયાત્મા વિનશ્યતિ' નો ખરો અર્થ થાય ___

ત્યાગ કરો અને સુખ ભોગવો
જેવું કર્મ તેવું ફળ
મારા ભક્તનો કદી નાશ થતો નથી.
વહેમ રાખનારનો વિનાશ થાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP