પર્યાવરણ (The environment)
કુત્રિમ વરસાદ માટે કયું રસાયણ ઉપયોગમાં લેવાય છે ?

સિલ્વર હેકસાઈડ
સિલ્વર મેગ્રેટાઈટ
સિલ્વર આયોડાઈડ
સિલ્વર ક્રોમાઈટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
નીચે દર્શાવેલ વાયુઓને તેમની વાતાવરણમાં ટકાવારીના ઘટતા જતા ક્રમમાં ગોઠવો.
1. ઓક્સિજન
2. નાઈટ્રોજન
3. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ
4. આર્ગન.
Codes:

2,1,4 અને 3
3,4,2 અને 1
2,1,3 અને 4
1,2,3, અને 4

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
પર્યાવરણની ચર્ચા દરમિયાન 'SMP' શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે. SMPનો અર્થ શું થાય છે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
Suspended particulate matter
Suspended pollutant mineral
Suspended partial matter

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
શીત કટિબંધીય (ધ્રુવ) પ્રદેશમાં ક્ષોભાવરણ કેટલા કિ.મી. ઊંચાઈ સુધી જોવા મળે છે ?

16 કિ.મી.
12 કિ.મી.
20 કિ.મી.
8 કિ.મી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
નીચેનામાંથી કયો વાયુ પૃથ્વીને સૂર્યની પ્રચંડ ગરમીથી બચાવે છે ?

ઓક્સિજન
નાઈટ્રોજન
કાર્બન ડાયોક્સાઇડ
ઓઝોન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
"બલ્યુ બેબી સીન્ડ્રોમ" કયા તત્વો દ્વારા પાણીના દૂષણથી થાય છે ?

સલ્ફર
નાઈટ્રેટ
આર્સેનિક
ફોસ્ફેટ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP