યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ગ્રામ્ય કક્ષાએ બાળકોના સ્વાસ્થ્ય માટે કોણ કાર્યાન્વિત છે ?

આંગણવાડીના કર્મચારીઓ
મેલ / ફીમેલ હેલ્થ વર્કરો
આપેલ તમામ
આશા વર્કરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
રાજીવ ગાંધી નેશનલ ફેલોશિપ યોજનાનું સંચાલન કઈ નોડેલ એજન્સી દ્વારા કરવામાં આવે છે ?

યુ.જી.સી.
જિલ્લા પંચાયત
રાજ્ય સરકાર
ભારત સરકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
શાળાએ જતા બાળકોને વીમા કવચ પૂરું પાડતી ગુજરાત સરકારની યોજના કઇ છે ?

શિક્ષણ દીપ
જ્યોતિ દીપ
વીમા જીવન
વિદ્યાદીપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
"ઉસ્તાદ યોજના" કયા હેતુથી કરવામાં આવેલી છે ?

આપેલ તમામ હેતુઓ
તાલીમ અને કાર્ય કુશળતાનું આયોજન કરીને ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતા વધારવી.
વેચાણ વ્યવસ્થા સુધારવી
બનારસ સાડી ઉત્પાદન આર્થિક સ્થિતિ સુધારવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP