વિશ્વનો ઈતિહાસ (History of the world)
પૂર્વ જર્મની અને પશ્ચિમ જર્મનીનું એકીકરણ ક્યારે કરવામાં આવ્યું ?

જાન્યુઆરી, 1995માં
ઓકટોબર, 2001માં
ઓક્ટોબર, 1990માં
ઓક્ટોબર, 1996માં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશ્વનો ઈતિહાસ (History of the world)
નીચે પૈકી અયોગ્ય જોડી પસંદ કરો.

યુરોપો - ગુરુ
ટાઈટન - મંગળ
સૌંદર્યનો ગ્રીક દેવતા - વિનસ
સૌથી મોટો એસ્ટરોઇડ - સિરસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશ્વનો ઈતિહાસ (History of the world)
ઝીગુરાત(ZIGURAT) કઈ સંસ્કૃતિની અજાયબી છે ?

સિંધુ સંસ્કૃતિ
ગ્રીક સંસ્કૃતિ
બેબીલોન સંસ્કૃતિ
મિસર સંસ્કૃતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP