ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતના દક્ષિણતમ બિંદુને શું નામ આપવામાં આવ્યું છે ?

પોક પોઈન્ટ
કન્યાકુમારી
ઈન્દિરાપોઈન્ટ
લક્ષ્ય પોઈન્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP