સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ભારતમાં આવેલા મંદિર અને સ્થળની જોડીઓ પૈકી આયોગ્ય જોડી પસંદ કરો.

વેંકટેશ્વર મંદિર - તિરુપતિ
મીનાક્ષી મંદિર - મદુરાઈ
બૃહદેશ્વર મંદિર - થંજાવુર
લિંગરાજા મંદિર - રામેશ્વરમ્

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેના પૈકી સૌથી લાંબુ કયું છે ?

એક ટીટ્રામીટર
એક કિલોમીટર
એક સેન્ટીમીટર
એક ડેકામીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ઈ.સ. 2010માં ગુજરાત રાજ્યનો સ્થાપનાનો કયો મહોત્સવ ઉજવી શકાય ?

આમાંનો એક પણ નહીં
સુવર્ણ
હીરક
રજત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP