સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
શેરપા તેન્ઝીંગ સાથે એવરેસ્ટનું શિખર સર કરનાર બીજા પર્વતારોહીનું નામ આપો.

જ્હોન હંટ
એરીક શિપ્ટન
એડમંડ હિલેરી
મેલોરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
કોન્ઝર્વેશન ટીલેજ નીચેના પૈકી કઈ બાબત માટે ઉપયોગી છે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
જમીન સંરક્ષણ
આપેલ બંને
ભેજ સંરક્ષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
મફત અને ફરજીયાત શિક્ષણનો અધિકાર અધિનિયમ અનુસાર સામાજિક વિધ્નો અને ભૌગોલિક અંતરને નિવારવા માટે શાળાના સ્થળ અંગેનું આયોજન એટલે શું ?

સ્કુલ મેપીંગ
ડિસાસ્ટર મેપીંગ
ડિસાસ્ટર મેનેજમેન્ટ
લેન્ડ મેપીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
શ્રીલંકાના પ્રથમ મહિલા વડાપ્રધાન કોણ હતા ?

ગોલ્ડામાયર
એકવીનો
શ્રીમતી શિરિમાઓ ભંડાર નાઈકે
શ્રીમતી નેવીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP