સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
100 મીટર કાપડના તાકામાં 10 મીટરનો એક ટુકડો કાપતા 10 સેકન્ડ લાગે છે. તો બધા મીટરના છટુકડા કાપતા કેટલો સમય લાગશે ?

10 સેકન્ડ
100 સેકન્ડ
50 સેકન્ડ
1 મીનીટ 30 સેકન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
'અર્જુન' વૃક્ષની ઓષધીય ઉપયોગીતા શું છે ?

ચામડી-દાંત-પેઢાના રોગો માટે
હૃદય રોગની સારવાર
શરદી-ઉધરસ-તાવ માટે
વાત અને કફ દૂર કરે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
"The Fall of Sparrow" પુસ્તકના લેખકનું નામ જણાવો.

વિક્રમ ગ્રેવાલ
સલીમઅલી
ઝફર ફતેહઅલી
લવકુમાર ખાચર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ભારતના રાષ્ટ્રધ્વજના રંગોનો કયો ક્રમ સાચો છે ?

સફેદ-લાલ-લીલો
કેસરી-સફેદ-લીલો
લીલો-કેસરી-સફેદ
સફેદ-લીલો-કેસરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP