સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
BISનું પૂરું નામ ___ છે.

બોબે ઈન્ટેલિજન્સ સેલ
બ્યૂરો ઓફ ઈન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ
બાયપાસ ઈન સીટી
બ્યૂરો ઓફ ઈન્ટેલીજન્સ સેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
"પોખરણ" કોની યાદ અપાવે છે ?

જાન્યુઆરી 2001નો ભૂકંપ
ભારત-પાક સીમાયુદ્ધ
અણુપ્રયોગ
રોકેટ લોન્ચિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
રમા પુષ્પા કરતા ઉંચી છે, પણ બીના જેટલી ઉંચી નથી, બેલા સુજાતા કરતા ઉંચી પણ પુષ્પા જેટલી ઉંચી નથી, આ બધામાં સૌથી ઉંચુ કોણ છે ?

બીના
સુજાતા
પુષ્પા
રમા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ચિતોડમાં વિજય સ્તંભ કોણે બનાવડાવેલો ?

રાણા સાંગા
રાણા ઉદયસિંહ
મહારાણા પ્રતાપ
રાણા કુમ્ભા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP