કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2022 (Current Affairs November 2022)
CITES COP19એ ક્યા પ્રાણીની સ્થિતિને ડાઉનગ્રેડ કરવાના પ્રસ્તાવને સ્વીકાર્યો ?

ચિત્તા
દક્ષિણી સફેદ ગેંડા
સ્નો લેપર્ડ
એશિયાટિક સિંહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2022 (Current Affairs November 2022)
તાજેતરમાં કઈ સંસ્થા/મંત્રાલયે ડિજિટલ શક્તિ 4.0 અભિયાન લૉન્ચ કર્યું ?

ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને IT મંત્રાલય
નીતિ આયોગ
શિક્ષણ મંત્રાલય
રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP