Gujarat Police Constable Practice MCQ
વર્ષ 2018ના ભૌતિક શાસ્ત્ર (Physics)ના નોબેલ પુરસ્કાર વિજેતાઓમાં નીચેનામાંથી કોનો સમાવેશ થતો નથી ?

શ્રી જેમ્સ પી. એલિસન (અમેરિકા)
શ્રી ગેરાર્ડ મોરો (ફ્રાન્સ)
શ્રી આર્થર એશ્મિન (અમેરિકા)
શ્રીમતી ડોના સ્ટ્રિકલેન્ડ (કેનેડા)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ
ભારતીય ન્યાયા પ્રણાલીના સંદર્ભમાં નીચેનામાંથી કયું/કયા કથન સત્ય છે ?

આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
લોક અદાલતમાં આપવામાં આવેલા ચુકાદાને અન્યત્ર પડકારી શકાય છે.
ભારતમાં સર્વોચ્ચ ન્યાયાલય અંતિમ અપીલીય ન્યાયાલય છે.
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ
યોગ્ય જોડ જોડો.
(1) દેના બેંક
(2) વિજ્યા બેંક
(૩) બેંક ઓફ બરોડા
(4) ICICI બેંક
(A) સંદીપબક્ષી
(B) શ્રીકરનમ શેખર
(C) શંકરનારાયણ
(D) પી. એન.જય કુમાર

1-C, 2-B, 3-A, 4-D
1-B, 2-C, 3-D, 4-A
1-A, 2-B, 3-C, 4-D
1-D, 2-C, 3-B, 4-A

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP