Talati Practice MCQ Part - 1
CSO નું વડું મથક ક્યાં આવેલું છે ?

નવી દિલ્હી
ચેન્નઈ
અમદાવાદ
મુંબઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 1
'સાયલા' તાલુકો કયા જિલ્લામાં આવેલ છે ?

અરવલ્લી
સુરેન્દ્રનગર
મહીસાગર
બનાસકાંઠા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 1
‘સંઘમિત્રા’ કોનું નાટક છે ?

ન્હાનાલાલ
દલપતરામ
રાજેન્દ્રશાહ
ઉમાશંકર જોષી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 1
મંદાક્રન્તા છંદનું બંધારણ ઓળખાવો ?

નસમરસલગા
મભનતતગાગા
મભનતલગાગા
જસજસયલગા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 1
ય' વર્ણ ગુજરાતી ઉચ્ચારણ વ્યવસ્થામાં ક્યા ક્રમે આવે છે ?

ક્ષ અને જ્ઞ વચ્ચે
ધ અને વ વચ્ચે
ઠ અને ત વચ્ચે
ધ અને પ વચ્ચે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP