કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં કયો વ્યુ નથી ?

આમાંથી એક પણ નહિ
સ્લાઈડ વ્યું
નોટ પેઈજ
માસ્ટર વ્યું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
મલ્ટી ટાસ્કીંગના પ્રકાર કયા છે ?

કો-ઓપરેટીગ
આપેલ બંને
પ્રિમિટીંગ
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
SMPS નું પૂરું નામ જણાવો.

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
Switched Mode Power Supply
Simple Mode Power Supply
Sitch Mode Power Supply

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP