કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રકારનું કાર્ડ નેટવર્કની ઝડપ અને ક્ષમતા નક્કી કરવા માટેનું ખુબ જ અગત્યનું પરિબળ છે ?

નેટવર્ક એક્સેસ કાર્ડ
નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ કાર્ડ
આમાંથી એક પણ નહિ
નેટવર્ક ઇન્ટીગ્રેશન કાર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં સ્લાઈડ શો દરમિયાન અંતિમ સ્લાઈડ બાદ તરત જ પ્રથમ સ્લાઈડ આવી જાય તેવા શો સેટ કરવા ક્યો વિકલ્પ છે ?

બ્લેન્ક
કન્ટીન્યુ
કાયસ્ક
ઇન્સર્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP