કમ્પ્યુટર (Computer)
IBM નું પૂરું નામ નામ જણાવો.

International Best Machines
International Body Machines
International Business Machines
International Buyer Machines

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રકારનું કાર્ડ નેટવર્કની ઝડપ અને ક્ષમતા નક્કી કરવા માટેનું ખુબ જ અગત્યનું પરિબળ છે ?

નેટવર્ક એક્સેસ કાર્ડ
નેટવર્ક ઇન્ટીગ્રેશન કાર્ડ
આમાંથી એક પણ નહિ
નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ કાર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
product code ની માહિતી મેળવવા માટે શું વપરાય છે ?

બારકોડ
બારકોડ અને ક્યુઆર કોડ બંને
એક પણ નહીં
ક્યુઆર કોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં ગ્રાફીક ઈમેજને ડિજિટલ સ્વરૂપે રૂપાંતરીત કરવા માટે વપરાતા ઈલેકટ્રોનીક સાધનને ___ કહે છે.

સ્કેનર
ઈમેજ સેટર
ટાઈપ રાઈટર
પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP