કમ્પ્યુટર (Computer)
IBM નું પૂરું નામ નામ જણાવો.

International Buyer Machines
International Business Machines
International Best Machines
International Body Machines

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઈલ વિનિમય માટે ઉપયોગમાં લેવાતા કોમ્યુટરને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
FTD સર્વર
FTP સર્વર
FPT સર્વર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP