કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું કમ્પ્યૂટરનું ઈનપુટ ડિવાઈસ નથી ?

મોનિટર
માઈક્રોફોન
કી બોર્ડ
જોયસ્ટીક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રિન્ટરમાં એક પછી એક અસર પ્રિન્ટ કરીને માહિતી પ્રિન્ટ થાય છે ?

ઈકજેટ
લેઝર
લાઈ
ડોટમેટ્રિકસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈક્રોસોફ્ટ કંપનીના સ્થાપક કોણ છે ?

થોમસ એડિસન
બિલ ગેટ્સ
જેફ બેઝોઝ
એકપણ નહી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્કથી જોડાયેલ બધા કપ્યુટરને શું કહેવામાં આવે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
વર્કીગ નેટવર્ક
વર્ક સ્ટેશન
વર્કીગ સ્ટેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP