કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરને માહિતી તથા સંદેશો શાના ઉપરથી આપવામાં આવે છે ?

કી-બોર્ડ
પ્રિન્ટર
મોનિટર
સીપીયુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઇનપુટ ડિવાઇસ તરીકે કોનો સમાવેશ કરી શકાય ?

મોનીટર
ટ્રેક બોલ
પ્રિન્ટર
પ્રોજેક્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP