કમ્પ્યુટર (Computer)
એકથી વધારે યુઝર એક જ પ્રોસેસરનો ઉપયોગ કરીને એકથી વધારે ટાસ્કને અમલમાં મૂકે તેને શું કહેવાય ?

મલ્ટિ ટાસ્કીંગ
મલ્ટિ યુઝર
સિંગલ ગીઝર
મલ્ટિ પ્રોસેસિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઇક્રોસોફ્ટના સ્થાપક નું નામ જણાવો ?

આપેલ એક પણ નહી
લેરી પેજ
પીટર
બીલ ગેસ્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
રેમ એટલે શું ?

રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી
રેન્ડમ અલાઈન મેમરી
રીડ આફ્ટર મેમરી
રીડર અસેસીબલ મેમરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP