કમ્પ્યુટર (Computer)
ઇ-મેલ એડ્રેસની શરૂઆત કોના વડે કરવામાં આવે છે ?

હોસ્ટ નેમ
યુઝરનેમ
@
સર્વિસ પ્રોવાઇડર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્કથી જોડાયેલ બધા કપ્યુટરને શું કહેવામાં આવે છે ?

વર્કીગ સ્ટેશન
વર્ક સ્ટેશન
આમાંથી એક પણ નહિ
વર્કીગ નેટવર્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં વપરાતી આઈસી ચિપ્સ શાની બનેલી છે ?

સિલિકોન
ક્રોમિયમ
મેગ્નેશિયમ
જિપ્સમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP