કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Wordના ટેબલમાં રહેલી આડી હરોળને શું કહેવાય છે ?

રો (Row)
સેલ (Cell)
કોલમ (Column)
પેરેગ્રાફ (paragraph)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન મેનેજર કયું ?

એમ.એસ. આઉટલુક
એમ.એસ. એક્સેસ
ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર
એમ.એસ. ઓર્ગેનાઇઝેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP