કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરમાં કામગીરી દરમિયાન માઉસ વડે શબ્દને કેવીરીતે સિલેક્ટ કરી શકાય છે ?

બે ક્લિક કરીને
ડ્રેગ ઇમેજ આઉટસાઇડ
એક ક્લિક કરીને
Ctrl + ક્લિક કરીને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ગુજરાતી ભાષામાંથી અંગ્રેજી ભાષામાં જવા માટે કી બોર્ડની કઇ કી સંયોજનનો ઉપયોગ થાય છે ?

Alt + Shift
આમાંથી એક પણ નહીં
Ctrl + Shift
ATL + Ctrl

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
IME શું છે ?

ઈન્ટ્રા કમ્પ્યૂટર મશીન એકિઝકયુશન
ઈનપુટ મેથડ એડિટર
ઈન્ટરનેશનલ મેથડસ ઓફ એડિટિંગ
ઈનપુટ મશીન એફિસીઅન્સી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP