કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Excel માં માહિતી ગુજરાતીમાં લખવા માટે કયા ઓપ્શનની જરૂર પડે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
ફોન્ટ
ફિલ્ટર
ફોન્ટ સાઇઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP