Talati Practice MCQ Part - 3
નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થા દ્વારા ભારતનું પ્રથમ સુપર કમ્પ્યૂટર વિકસાવવામાં આવ્યું હતું ?

ISRO
VIPRO
TCS
C-DAC

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 3
‘જ ત જ ગા ગા’ કયા છંદનું બંધારણ છે ?

ભૂજંગી
ઉપજાતિ
ઉપેન્દ્રવજા
ત્રોટક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 3
એક વેબપેજ પરથી બીજા વેબપેજ પર જવાની સુવિધા કોણ આપે છે ?

હાયપર લિંક
જોઈન્ટ લિંક
કેરેક્ટર લિંક
માસ્ટર લિંક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP