GPSSB Nayab Chitnis Exam Paper (05-02-2017)
રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ લખો : 'ફના થવું'

રીસાઈ જવું
પ્રસન્ન થવું
ગુસ્સે થવું
પાયમાલ થવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GPSSB Nayab Chitnis Exam Paper (05-02-2017)
નીચેના પૈકી સાચી જોડણી કઈ છે ?

અર્ધનિમીલીત
અર્ધનિમીલિત
અર્ધનીમિલિત
અર્ધનીમિલીત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP