ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલાં વાક્યોમાં રેખાંકિત કરેલા શબ્દોમાં કયા વાક્યમાં રવાનુંકારી શબ્દપ્રયોગ થયેલો છે ?

મનમાંમનમાં મૂઝાવાથી શું ફાયદો ?
વરસાદથી ઠેરઠેર ખાડા પડી ગયા છે.
એની આંખમાંથી ટપટપ આંસું સરી પડ્યાં.
આજકાલ તોડફોડ કરવી સામાન્ય બાબત ગણાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
પદક્રમ અને પદસંવાદ રૂપે ફરીથી લખો.

આપણને આકર્ષે આટલા ભલા પ્રપાત શા માટે ?
પ્રપાત ભલા આપણને આટલા આકર્ષે શા માટે ?
આકર્ષે આટલા પ્રપાત આપણને ભલા શા માટે ?
ભલા પ્રપાત આપણને આકર્ષે આટલા શા માટે ?

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કઈ કહેવતનો અર્થ છે કે થોડું થોડું કરતાં ભારે કામ પાર પડે ?

ઝાઝા હાથ રળિયામણા
સંપ ત્યાં જંપ
એક હાથે તાળી ન પડે
કાંકરે કાંકરે પાળ બંધાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP