GSSSB Economic Investigator Exam Paper (14-2-2021) / 164
નરસિંહમ કમિટીનો રિપોર્ટ શેની સાથે સંબંધિત છે?

ખેતી ક્ષેત્રના સુધારા
ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રના સુધારા
વીમા ક્ષેત્રના સુધારા
બેન્કિંગ ક્ષેત્રના સુધારા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB Economic Investigator Exam Paper (14-2-2021) / 164
જો શૂન્ય પરિકલ્પના સાચી હોય પરંતુ પરિક્ષણ દ્વારા તેનો અસ્વીકાર થાય તો આ ક્યા પ્રકારની ભૂલ છે ?

પહેલા પ્રકારની ભૂલ
પહેલા અને બીજા પ્રકારની ભૂલ
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
બીજા પ્રકારની ભૂલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB Economic Investigator Exam Paper (14-2-2021) / 164
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ જણાવો.
હિરલ હસે છે.

હિરલથી હસી પડાયું
હિરલથી હસી પડાશે
હિરલથી હસાય છે
હિરલ હસી પડી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB Economic Investigator Exam Paper (14-2-2021) / 164
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
અક્ષય ધીમે ધીમે કાર ચલાવે છે.

રીતિવાચક
સમયવાચક
સ્થળવાચક
કતૃવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP