કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Word એ ____ પ્રોગ્રામ છે.

પ્રેઝેન્ટેશન
વર્ડ પ્રોસેસિંગ
સિસ્ટમ
આમાંથી એક પણ નહી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઈન્ટરનેટ કેવા પ્રકારનું નેટવર્ક છે ?

સમગ્ર વિશ્વમાં લાખો કમ્પ્યુટરને એકબીજા સાથે જોડે છે
આમાંથી એક પણ નહિ
બે કોમ્યુટરનું
આંતરિક જોડાણ જ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP