ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'સખત મહેનત કરવી' એવો અર્થ નીચે દર્શાવેલા કયા રૂઢિપ્રયોગમાં નથી દેખાતો ?

નાકે દમ આવી જવો
ધૂળ કાઢી નાખવી
લોઢાના ચણા ચાવવા
લોહીનું પાણી કરવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કહેવતનો અર્થ લખો : તેલ જોવી તેલની ધાર જોવી.

કાર્ય ઝડપથી પૂરું કરવું
તેલની ધાર પ્રમાણે કામ કરવું
તેલ જોયા પછી તેલની ધાર જોવી
કાર્ય સમજી વિચારીને કરવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP