કમ્પ્યુટર (Computer)
ઇનપુટ ડિવાઇસ તરીકે કોનો સમાવેશ કરી શકાય ?

ટ્રેક બોલ
પ્રિન્ટર
મોનીટર
પ્રોજેક્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP