કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં ગ્રાફીક ઈમેજને ડિજિટલ સ્વરૂપે રૂપાંતરીત કરવા માટે વપરાતા ઈલેકટ્રોનીક સાધનને ___ કહે છે.

સ્કેનર
પ્રિન્ટર
ઈમેજ સેટર
ટાઈપ રાઈટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP