ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ભાગતા ભૂતની ચોટલી પણ સારી - કહેવતનો અર્થ.

માણસ છેવટે તો સ્વાર્થી નિર્ણય લે છે.
ભૂતની ચોટલી નસીબદારને મળે
ભૂતની ચોટલી કોઈ પકડી ન શકે
ગુમાવવાનું જ હોય તો જેટલું બચાવાય તેટલું સારુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP