કમ્પ્યુટર (Computer)
ઇ-મેલ એડ્રેસની શરૂઆત કોના વડે કરવામાં આવે છે ?

હોસ્ટ નેમ
@
સર્વિસ પ્રોવાઇડર
યુઝરનેમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
Notpad કયા પ્રકારનું સોફ્ટવેર છે ?

સિસ્ટમ
પ્રસ્તુતિ
યુટીલીટી
આમાંથી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP