ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘જેહની જે ઘડી છૂટી નિંદા તેહની તે ઘડી આનંદા’ - વાક્યમાં કયા પ્રકારનું સર્વનામ છે ?

સાપેક્ષ
સ્વવાચક
અનિશ્ચયવાચક
પુરુષવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP