કમ્પ્યુટર (Computer)
'NumLock' કી કયારે ઓન કરવી જરૂરી છે ?

ન્યુમેરીક કી પેડનો ઉપયોગ કરવા.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
પાસવર્ડ લોક કરવા.
ન્યુમેરીક કી પેડ લોક કરવા.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
BCC નું પૂરું નામ જણાવો.

બ્લાઇન્ડ કાર્બન કાર
બ્લેક કાર્બન કોપી
બ્લાઇન્ડ કાર્ડ
બ્લાઇન્ડ કાર્બન કોપી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
બહોળા પ્રમાણમાં વપરાતું કોમ્પ્યુટરનું ઇનપુટ ડિવાઇસ કયું ?

મોનિટર
કીબોર્ડ
મોડેમ
માઉસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP