ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતની ઉત્તરે આરાસુર નામે ઓળખાતી કઈ ગિરિમાળાના ડુંગરો આવેલા છે ?

વિંધ્યાચર
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
સાપુતારા
અરવલ્લી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
‘નાના ગીર’ તરીકે ઓળખાતા પ્રદેશમાં આવેલાં ડુંગરો ક્યા નામે ઓળખાય છે ?

મોરધારના ડુંગરો
સરકલાના ડુંગરો
ચાડવાના ડુંગરો
લોજના ડુંગરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP