ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ઈન્દિરા પાણી રેડે છે - કર્મણી વાક્યરચના દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ઈન્દિરા પાણી રેડાવે છે
ઈન્દિરા પાણી રેડે
ઈન્દિરાને પાણી રેડવું છે
ઈન્દિરાથી પાણી રેડાય છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
ક્ષમા

ક્ + ષ્ + અ + મ્ + આ
ક + ષ + અ + મ + આ
ક્ + શ્ + અ + મ્ + આ
ક + ક્ષ્ + મ્ + આ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
છંદ ઓળખાવો : દૈવી વૈમાનિકોના વિરતિભવન શો, સિદ્ધ શૈલેશ ઊભો !

મંદાક્રાન્તા
શાર્દૂલવિક્રીડિત
શિખરિણી
સ્ત્રગ્ધરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કોઠે પડવું રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ દર્શાવો.

દુઃખી થઈ જવું
સ્વાભાવિક થઈ જવું
મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં રહેવું
માથે પડવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP