ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી કયા વાક્યમાં નિપાત છે ?

વાંચ્યું પણ આવડ્યું નહીં
કેળવણી તો દુર્ગુણને દૂર કરનારી છે
વાંચ્યું તેથી આવડ્યું
વાંચશો તો પાસ થશો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કેટલાક વખતથી તે પુષ્કળ રહ્યા કરે છે. - ક્રિયાવિશેષણ ઓળખાવો.

પ્રમાણવાચક
સમયવાચક
સ્થળવાચક
ક્રિયાવિશેષણ નથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કહેવતનો અર્થ લખો : તેલ જોવી તેલની ધાર જોવી.

કાર્ય સમજી વિચારીને કરવું
તેલ જોયા પછી તેલની ધાર જોવી
કાર્ય ઝડપથી પૂરું કરવું
તેલની ધાર પ્રમાણે કામ કરવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP