ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતના આદિવાસીઓ 'ઊંદરીયા દેવ' નો તહેવાર ક્યારે ઉજવે છે ?

શિયાળામાં
પાક તૈયાર થાય ત્યારે
ફાગણ માસમાં
વરસાદના મોસમમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ઓડિસી નૃત્યને ગુજરાતમાં પ્રચલિત કરનાર કોણ છે ?

સોનલ માનસિંગ
અંજલિ મેઢ
હિરણાક્ષી દેસાઈ
શ્વેતા શાહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP