એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
ઓડિટર મૂલ્યાંકનકર્તા નથી આ વિધાન ___ ચુકાદામાં નોંધવામાં આવ્યું છે.

કિંગ્સ્ટન કોટન મીલ
લન્ડન ઓઈલ સ્ટોરેજ કં.
લેસ વિ. નુશ્ટેલ કં.લિ
લન્ડન એન્ડ જનરલ બેંક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
વિન્ડો-ડ્રેસિંગ એટલે___

પડતરમાં ઘટાડો
મિલકતોનું વધુ-ઓછુ મૂલ્યાંકન
બગાડતી તપાસ
ખર્ચમાં કાપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
ભારતના હાલના કમ્પ્ટ્રોલર અને ઓડીટર જનરલ શ્રી શશીકાંત શર્મા બીજો કયો હોદ્દો ધરાવે છે ?

આપેલ પૈકી એકપણ નહીં
મેમ્બર, યુનાઈટેડ નેશન્સ બોર્ડ ઓફ ઓડિટર્સ
સેક્રેટરી, ફાઈનાન્સ ડિપાર્ટમેંટ, ગવર્મેન્ટ ઓફ ઈન્ડિયા
ચેરમેન, યુનાઈટેડ નેશન્સ બોર્ડ ઓફ ઓડિટર્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP