એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
અનુચિત સ્પર્ધા ટાળવા અને દેશના ઉદ્યોગોને સસ્તી આયાત સામે રક્ષણ આપવા માટે લાગુ પાડવામાં આવતા વેરાને ___ કહે છે.

ડમ્પિંગ ડ્યુટી
એન્ટી ડમ્પિંગ ડ્યુટી
એક્સાઈઝ ડ્યુટી
કસ્ટમ ડ્યુટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
Mohammed Rafi is one of the best singers of India (Change the degree)

No other singer of India is as better as Muhammad Rafi
No other singer of India is as good as Mohammad Rafi
Mohammad Rafi is better than most other singers of India
Most of the singer were not as good as Mohammed Rafi

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
ક્રિકેટની રમત માટે જાણીતું સી. એન. અન્નાદુરાઈ સ્ટેડિયમ કયા શહેરમાં આવેલું છે ?

કોઈમ્બતુર
ઈરોડ
ત્રિચીનાપલ્લી
મદુરાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP