કમ્પ્યુટર (Computer)
ઓપરેટીંગ સિસ્ટમમાં અમુક કારણોસર ક્ષતિ પેદા થતી હોય છે, તેને નિવારવા માટેની પ્રક્રિયા કયા નામથી ઓળખાય છે ?

એડમીનીસ્ટ્રેશન
ટ્રબલ શુટીંગ વર્ચ્યુઅલ
ટ્રબલ શુટીંગ ઓપરેટીંગ સીસ્ટમ
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યુટરમાં કોઇપણ શબ્દની લંબાઈ શેમાં મપાય છે ?

બીટ
મીલીમીટર
આપેલ એક પણ નહી
સેન્ટિમીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
અત્યંત વધારે અંતરમાં આવેલા કોમ્યુટરોને જોડતા નેટવર્કને શું કહેવામાં આવે છે ?

વાઈડ એરિયા નેટવર્ક
મેટ્રોપોલીટન એરિયા નેટવર્ક
આમાંથી એક પણ નહિ
લોકર એરિયા નેટવર્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP