ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે દર્શાવેલ વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો પૈકી કઈ જોડી સાચી છે ?

શુકલ પક્ષ - અજવાળીયું
યાચક - ભિક્ષુક
સ્થૂળ - સ્થાવર
મુદ્રિત - હસ્તલિખિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કેટલાક વખતથી તે પુષ્કળ રહ્યા કરે છે. - ક્રિયાવિશેષણ ઓળખાવો.

પ્રમાણવાચક
સમયવાચક
ક્રિયાવિશેષણ નથી
સ્થળવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'ભૂરું છે નભ સ્વચ્છ સ્વચ્છ દીસતી એક નથી વાદળી' - પંક્તિનો છંદ જણાવો.

હરિણી
સ્ત્રગ્ધરા
અનુષ્ટુપ
શાર્દૂલવિક્રીડિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP