સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સરકારી આવકવેરાના દેવાં કયા શીર્ષક નીચે ચૂકવાશે.

પસંદગીના લેણદારો
બિનસલામત લેણદારો
સલામત લેણદારો
અપૂર્ણ સલામત લેણદારો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કલમ, 49 વિશે ઝીણવટપૂર્વક તપાસ કરવા કઈ સમિતિની સ્થાપના થઈ હતી ?

કુમાર મંગલમ બિરલા સમિતિ
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ સમિતિ
કેડબરી સમિતિ
નારાયણ મૂર્તિ સમિતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એકનોંધી પદ્ધતિ મુજબ નફો શોધવા :

સ્થિતિ દર્શક નિવેદન બનાવાય છે.
કાચું વેપાર ખાતું બનાવાય છે.
નફા-નુકસાન મેળવણી પત્રક બનાવાય છે.
દ્વિનોંધીમાં રૂપાંતર કરવામાં આવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
X અભિગમ ___ અને Y અભિગમ ___ પર આધારિત છે.

સત્તાનું વિકેન્દ્રીકરણ, સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ
સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ, સત્તાનું અંશતઃ કેન્દ્રીકરણ
સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ, સત્તાનું વિકેન્દ્રીકરણ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP